Ako nastaviť na Facebooku krátku adresu

Myslel som, že toto je tak často omielaná téma, že už nie je človeka, ktorý by to nevedel, ale predsa sa ma niekto dnes nato spýtal. Tak teda raz a naposledy dávam postup pre všetkých, čo ešte nevedia.

Adresu Facebook stránky možno zmeniť z neprakticky dlhej podoby http://www.facebook.com/pages/onlinepr.sk/142378295800947
na takúto peknú http://www.facebook.com/onlinepr.sk .
Stačí počkať, casino na internet kým stránka dovŕši počet 25 fanúš

ikov a následne navštíviť adresu
https://www.facebook.com/username/  kde sa táto paráda nastavuje.
V dropdown menu si vyberiem stránku, pre ktorú chcem názov resp adresu nastaviť a následne do okna napíšem názov, ktorý by som si za lomitkom facebook.com/ želal.

Pokiaľ bude vami zadaný názov ešte voľný, stačí ho potvrdiť a linka je hotová. Na záver len upozornenie, že tento názov a

adresa sa dodatočne nedajú meniť a tak je lepšie si názov dobre zvážiť.

zp8497586rq