Facebook vs. eCommerce

O dosahu Facebooku na predaj konkrétneho výrobku sa diskutuje už niekoľko rokov. Či budeme Facebook definitívne používať iba na budovanie Brand Awarness značky, tak ako to zrejme bude pri bannerových kampaniach môže načrtnúť aj táto prezentácia od Forrester z apríla tohto roka. Kľudne n

apíšte svoj názor, či s obsahom súhlasíte, prípadne ako Vám Facebook pomohol a v čom presne 🙂

PDF : Will Facebook Ever Drive
eCommerce?

zp8497586rq