Prezentácia Facebook v číslach

Ďalšia prezentačka z konferencie All about Facebook, tentoraz od riaditeľa monitorovacieho nástroja s názvom Social Bakers Engagement tool. Nájdete v nej niečo o správnej Social Media Stratégii, aké druhy obsahu prinášajú najviac reakcii ako aj fakty na čom postaviť konverzáciu na Facebooku s fanušíkmi.

Facebook v cislach – Jiri Voves

View more presentations from rulezz-sk
zp8497586rq