Autá a slovenský Facebook : porovnanie

p>facebook logoCelkom sa vám páčilo moje porovnávanie slovenských bánk na Facebooku a tak som sa rozhodol v takýchto industry benchmarkoch

pokračovať. Na dnes je tu porovnanie slovenských automobilových firiem…

Na meranie som opäť použil tool zoomsphere so selekciou filtra slovenských facebook stránok s kategóriou cars. I keď tu na prvý pohľa
ruluje Volkswagen(41 694fans), Mercedes(34 929fans) a Peugeot(29 893fans)  počte fanúšikov…

facebook sk cars fans

Pri sledovaní interakcií s nimi je tomu už celkom inak a Mercedes aj Peugeot preskočili nielen Citroen(1594 likes, koments a shares), ale aj Ford(1158 likes, comments, shares) a Kia(779 likes, comments, shares). Úplne zle tentoraz dopadla Toyota s počtom interakcii za týždeň 35, dosť zle na tom však sú aj Mazda, či Opel s okolo 100interakciami.

facebook sk cars talking about this

Zdroj : http://www.zoomsphere.com/charts/facebook/sk/pages/talking-about/today/cars/1/

zp8497586rq