Čo so dozvieme vďaka Social media monitoring toole Brandwatch

Brandwatch

Už je to nejaký piatok, čo som dostal dvojtýždňový trial na Social media monitoring tool s názvom Brandwatch. Rád by som sa dnes podelil o moje skúsenosti…

Brandwatch je britský nástroj a podľa ich vlastnej stránky ho používa viac ako 700 globálnych značiek ako napr SEGA, Whirlpool, či Ipsos a pod. Tak ako väčšina konkurencie vychádzajú pri mesačnej cene z počtu monitorovaných mentions. V mojom prípade to bol limit na 20tisíc výsledkov za cenu okolo 800dolárov/čo sa mohlo zmeniť/.

Toto mi trochu robilo problém pri merané konkurencie, niektoré značky totiž mali už samotné viac mentions za mesiac a tak som musel merať časovo kratšie obdobie, aby som sa do spomínaných 20tisíc zmestil. Pozri ako sa menilo množstvo denných zmienok o značke. Vieme takto odsledovať, či konkrétna udalosť ako napríklad spustenie nového produktu sa výraznejšie odrazilo na komunikácií o našej značke na sociálnych sieťach…

buy garden flowers online

idth=“707″ height=“181″ />

Všetko sa točí okolo nastavenie kľúčových slov, ktoré chceme monitorovať a následných výstupov ako, počet zmienok, post types rozdelených podľa kategórie Blog, Forum, General, News, Twitter, Video. Ako vidno na tomto obrázku… Celkom zaujímave aj z hľadiska budúcej stratégie, kde si chceme zadefinovať, na ktoré social media platformy sa chceme zameriavať…

brandwatch post types

Ďalšia a pomerne dosť doležita fičúra slúži na meranie sentimentu, teda postoja ľudí voči nám. Už štandartne je väčšina zmienok neutrálnych, no treba si všímať drobné rozdiely v čase týkajúce sa negatívnych, či pozitívnych postojov. K tomuto je nutné dodať, že sentiment Brandwatch meria automaticky, no vieme ich dodatočne manuálne prestaviť. Tool vie veľmi rýchlo generovať report čisto negatívnych zmienok pre potreby predchádzania kríz, kedy si odfiltrujeme v priebehu dňa všetky negatívne zmienky o značke a produktoch a snažíme sa ich vyriešiť skôr ako naberú na sile a dostanú sa

Brandwatch SENTIMENT

z malého súkromného facebook/twitter profilu niekam ďalej na blog, či v extrémnych podobách rovno do hlavného spravodajstva TV.

Sentiment vie Brandwatch merať aj v jednotlivých dňoch a teda retrospektvíne vidíme v ktorý deň sa čo pozitívne prejavilo na postoji ľudí voči našej značke.

brandwatch sentiment dni

Ja som si robil porovnanie dvoch rozdielnych časových období a sledovať rozdiel v postojoch pri názve produktu a firmy samotnej. Vidíme tu jednak množstvo zmienok ale aj ich členenie podľa sentimentu. Viď výsledný dashboard

brandwatch sentiment benchmark

Brandwatch ďalej ponúka tag cloud ku zmienkam, aby sme hneď videli, ktoré témy, či kľučové slová boli v suvislosti s nami najviac spájané. Tiež zoznam stránok, kde sa najviac vyskytovali naše kľúčové slová….

nod32sites

Záverom ešte zopár komentárov, tool reaguje veľmi rýchlo, takže výsledky vyhľadávania sú v reálnom čase. Vedia urobiť bezplatný pristup pre viacerých členov tímu. Fee zahŕňa hodinový bezplatný tréning, počas ktorého vas s ním naučia robiť. V čase, keď som ho skúšal vedel sledovať zmienky v 12. jazykoch.

Negatívne mi prišiel fakt, že nevedel vylúčiť z hľadaných kľúčových slov krajinu, či jazyk, čo by mohlo viesť k chybným záverom a problémom. Nepáčilo sa mi, že nevie tool porovnávať dva rozdielne časy a musím si ich teda exportovať do ďalšej prezentácie. Nepáčilo sa mi ani to, že nevie dávať flags na konkrétne dni, podľa ktorých by sa spätne ľahšie identifikoval nával či pokles zmienok o nás.

Zvláštne bolo a, že počet mention bol takmer dvojnásobný oproti konkurenčným nástrojom, či

zp8497586rq